ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: j_tanawong ที่ Thu Apr 5 14:32:07 2018 เมษายน 05, 2018, 02:32:07 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: j_tanawong ที่ Thu Apr 5 14:32:07 2018 เมษายน 05, 2018, 02:32:07 pm
นางสาวจินตนา  ตะนะวงค์
กองนโยบายและแผน
Tel.3831