ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: PRhom ที่ Thu Mar 8 16:21:51 2018 มีนาคม 08, 2018, 04:21:51 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (จ้างเหมารถตู้ และจ้างเหมาเรือ)
เริ่มหัวข้อโดย: PRhom ที่ Thu Mar 8 16:21:51 2018 มีนาคม 08, 2018, 04:21:51 pm
ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการ  (จ้างเหมารถตู้ และจ้างเหมาเรือ)  โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  บริษัทซาฟารีน  จำกัด  เป็นเงินทั้งสิ้น  78,600.-  (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)