ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Fri Jan 5 11:31:28 2018 มกราคม 05, 2018, 11:31:28 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องเสียงกีฬาฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Fri Jan 5 11:31:28 2018 มกราคม 05, 2018, 11:31:28 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องเสียง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "เขลางค์นครเกมส์"