ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 11:55:38 2021 กันยายน 22, 2021, 11:55:38 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นฯ วงเงิน 15,400 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 11:55:38 2021 กันยายน 22, 2021, 11:55:38 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้น โถงทางเดิน ชั้น 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน วงเงิน 15,400 บาท