ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 11:54:29 2021 กันยายน 22, 2021, 11:54:29 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 18,500 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 11:54:29 2021 กันยายน 22, 2021, 11:54:29 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 18,500 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม