ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jun 9 14:55:50 2021 มิถุนายน 09, 2021, 02:55:50 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ฯ 40,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jun 9 14:55:50 2021 มิถุนายน 09, 2021, 02:55:50 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ จำนวน 1 รายการ 40,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม