ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: PRhom ที่ Tue Nov 28 15:10:38 2017 พฤศจิกายน 28, 2017, 03:10:38 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
เริ่มหัวข้อโดย: PRhom ที่ Tue Nov 28 15:10:38 2017 พฤศจิกายน 28, 2017, 03:10:38 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา  2561  เป็นเงินทั้งสิ้น  51,500.-  บาท