ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Mon May 17 11:40:16 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 11:40:16 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารร่างหลักสูตร จำนวน 115 เล่ม
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Mon May 17 11:40:16 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 11:40:16 am
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารร่างหลักสูตร จำนวน 115 เล่ม จำนวนเงิน 8,159.25 บาท