ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: nattaya ที่ Mon Dec 14 13:44:59 2020 ธันวาคม 14, 2020, 01:44:59 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 11,450
เริ่มหัวข้อโดย: nattaya ที่ Mon Dec 14 13:44:59 2020 ธันวาคม 14, 2020, 01:44:59 pm
ขอแสดงความนับถือ
นาตยา  นาขยัน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Tel : 3617