ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Sep 29 10:30:50 2020 กันยายน 29, 2020, 10:30:50 am

หัวข้อ: ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มฯ จำนวน 2 รายการ 10,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Sep 29 10:30:50 2020 กันยายน 29, 2020, 10:30:50 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานความก้าวหน้าและสรุปโครงการ จำนวน 2 รายการ 10,000 บาท