ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Sep 29 09:48:08 2020 กันยายน 29, 2020, 09:48:08 am

หัวข้อ: ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 งาน 30,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Sep 29 09:48:08 2020 กันยายน 29, 2020, 09:48:08 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก จำนวน 1 งาน
30,000 บาท