ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 13:38:22 2020 กันยายน 02, 2020, 01:38:22 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 13:38:22 2020 กันยายน 02, 2020, 01:38:22 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก เป็นเงิน 15,222.89 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)