ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:49:54 2020 กันยายน 02, 2020, 10:49:54 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:49:54 2020 กันยายน 02, 2020, 10:49:54 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 9,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)