ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:18:33 2020 กันยายน 02, 2020, 10:18:33 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:18:33 2020 กันยายน 02, 2020, 10:18:33 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ สนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการเเหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 37,129 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)