ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Jul 23 10:37:34 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 10:37:34 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Jul 23 10:37:34 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 10:37:34 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาวัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน 10,700 บาท