ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Jun 2 16:25:16 2020 มิถุนายน 02, 2020, 04:25:16 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงห้อง 1019 จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Tue Jun 2 16:25:16 2020 มิถุนายน 02, 2020, 04:25:16 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงห้อง 1019 จำนวน 1 งาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 12,000 บาท