ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Fri Nov 15 14:42:39 2019 พฤศจิกายน 15, 2019, 02:42:39 pm

หัวข้อ: ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Fri Nov 15 14:42:39 2019 พฤศจิกายน 15, 2019, 02:42:39 pm
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 12,781 บาท