ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะ => ข้อความที่เริ่มโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Mon Sep 9 18:48:04 2019 กันยายน 09, 2019, 06:48:04 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Mon Sep 9 18:48:04 2019 กันยายน 09, 2019, 06:48:04 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท