ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Aug 16 10:39:37 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:39:37 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Aug 16 10:39:37 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:39:37 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)