ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Aug 16 10:36:34 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:36:34 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Aug 16 10:36:34 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:36:34 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น จำนวน 4 คัน เป็นเงิน 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)