ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Aug 16 10:25:11 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:25:11 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Aug 16 10:25:11 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:25:11 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 11,070 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)