ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Aug 16 10:23:40 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:23:40 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสูจิบัตร จำนวน 90 เล่ม
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Aug 16 10:23:40 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:23:40 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสูจิบัตร ประกอบรายวิชา โครงการพิเศษศิลปะและการออกแบบ จำนวน 90 เล่ม เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)