ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: tassanee@lpru.ac.th ที่ Wed Aug 7 14:29:03 2019 สิงหาคม 07, 2019, 02:29:03 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารอบรม ฯลฯ จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: tassanee@lpru.ac.th ที่ Wed Aug 7 14:29:03 2019 สิงหาคม 07, 2019, 02:29:03 pm
ประกาศมหาวิทบาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมยกระดับผลิตภัณฑ์  กิจกรรม 2 ฯลฯ