ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Tue Aug 6 11:22:12 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:22:12 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำคู่มือฯ จำนวน 240 เล่ม
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Tue Aug 6 11:22:12 2019 สิงหาคม 06, 2019, 11:22:12 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำคู่มือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม กิจกรรมที่ 6 ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาผ้าทอ โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 240 เล่ม เป็นเงิน จำนวน 43,200 บาท (สี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)