ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 15:43:15 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:43:15 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 003-2561 ผศ.วิไลลักษณ์ จำนวน 942,200 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 15:43:15 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:43:15 pm
นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง