ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 15:14:14 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:14:14 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.002-2561 ผศ.ดร.อัมเรศ แผน จำนวน 263,800 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 15:14:14 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:14:14 pm
รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง