กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประชุมกบม.ครั้งที่12-2565 6515.60 บาท
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 51970 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย wipawan เมื่อ Mon Oct 17 14:25:48 2022 ตุลาคม 17, 2022, 02:25:48 pm »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 51970 บาท
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 59730 บาท
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำรูปเล่มวาระการประชุมสภาครั้งที่10/2565
5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,900 บาท
6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 47,000 บาท
7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท
8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,200 บาท
9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 24,000 บาท
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพน้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา 5666.70
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10