แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nattaya

หน้า: 1
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชิ้อเพลิง นิเทศนักศึกษาฯ.pdf 368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงนิเทศนักศึกษา18,000 บาท Tue Feb 21 14:32:03 2023 กุมภาพันธ์ 21, 2023, 02:32:03 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัยด้านองค์ความรู้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่.pdf 360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการวิจัยด้านองค์ความรูู้ 6,540 บาท Tue Feb 21 14:28:36 2023 กุมภาพันธ์ 21, 2023, 02:28:36 pm
ผู้ชนะการเสนอราคารถตู้ ราคา 68000.pdf 445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 68,000 บาท Thu Dec 3 10:38:53 2020 ธันวาคม 03, 2020, 10:38:53 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 7 กพ - 1 มีค.65.pdf 875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 27,000 บาท Fri Mar 11 12:54:15 2022 มีนาคม 11, 2022, 12:54:15 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติฯ.pdf 441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 24,000 บาท Fri Nov 19 12:42:16 2021 พฤศจิกายน 19, 2021, 12:42:16 pm
ค่าจ้างทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร.pdf 453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 30000 บาท Thu Dec 3 10:37:39 2020 ธันวาคม 03, 2020, 10:37:39 am
ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์.pdf 443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 24,000 บาท Fri Nov 19 12:44:47 2021 พฤศจิกายน 19, 2021, 12:44:47 pm
ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก.pdf 447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มฯ 7,875 บาท Thu Aug 26 11:38:52 2021 สิงหาคม 26, 2021, 11:38:52 am
ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน 11,450 บาท.pdf 455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 11,450 Mon Dec 14 13:44:59 2020 ธันวาคม 14, 2020, 01:44:59 pm
ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 12564.pdf 549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 Thu Jul 8 10:30:44 2021 กรกฎาคม 08, 2021, 10:30:44 am
หน้า: 1