ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Tue Oct 16 10:06:28 2018 ตุลาคม 16, 2018, 10:06:28 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย (Active Learning)
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Tue Oct 16 10:06:28 2018 ตุลาคม 16, 2018, 10:06:28 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย (Active Learning)
จำนวนเงิน 109,440 บาท
(หนึงแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)