ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Tue Dec 25 10:29:42 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:29:42 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Tue Dec 25 10:29:42 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:29:42 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน

เป็นเงิน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)