ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Dec 14 16:33:46 2018 ธันวาคม 14, 2018, 04:33:46 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Dec 14 16:33:46 2018 ธันวาคม 14, 2018, 04:33:46 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 และอาคาร 2 ชั้น ภ จำนวน 1 งาน

เป็นเงิน 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)