ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Dec 14 16:31:42 2018 ธันวาคม 14, 2018, 04:31:42 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Dec 14 16:31:42 2018 ธันวาคม 14, 2018, 04:31:42 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 3,000 แผ่น

เป็นเงิน 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)