งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564

   

    งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ให้นักศึกษามาขอรับหลักฐานการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี


finish_studying2564-161264

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ