ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

สมัครงาน60

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
…………………………………
          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น
            บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา, 10.0 out of 10 based on 1 rating