มร.ลป.แจ้งกำหนดการงาน มุทิตา “อำลากาสะลอง” ๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

สิงหาคม57

Post-lpru-57-290857
กำหนดการงาน มุทิตา “อำลากาสะลอง” ๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ภาคเช้า

๐๙.๐๐ น.   ผู้ร่วมงานมาพร้อมกัน ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์  (สวนสามสอ)

                มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๐๙.๑๙ น.   ทำพิธีสืบชะตา  ผู้เกษียณอายุราชการ

ภาคค่ำ 

          ๑๘.๐๐ น.   ผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่จันทน์ผา

          ๑๘.๓๐ น.   ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

          ๑๘.๔๙ น.   ประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

                         พร้อมกล่าวเปิดงาน

                             – การแสดงชุดที่ ๑

                             – การนำเสนอวิดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

                             – การแสดงชุดที่ ๒

                             – มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ

                             – รับประทานอาหารตามอัธยาศรัย

          ๒๒.๐๐ น.    ปิดงาน

***หมายเหตุ*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

GD Star Rating
loading...
มร.ลป.แจ้งกำหนดการงาน มุทิตา “อำลากาสะลอง” ๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, 8.5 out of 10 based on 2 ratings