สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งกำหนดการงานข่วงวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ และ งานมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

สิงหาคม57

Post-lpru-57-280857
กำหนดการ
งานข่วงวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ และ งานมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการจัดกิจกรรม
คลิกเพื่อดูกำหนดการ

GD Star Rating
loading...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งกำหนดการงานข่วงวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ และ งานมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ , 10.0 out of 10 based on 1 rating