มร.ลป.ร่วมรณรงค์การสวมหมวกกันนิรภัยเมื่อขับขี่จักยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

สิงหาคม57

Post-lpru-57-180857
มร.ลป.ร่วมรณรงค์การสวมหมวกกันนิรภัยเมื่อขับขี่จักยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย และแจ้งประกาศแนวปฎิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.ผู้ขับขีและผู้โดยสาร ต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

2.ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จะไม่อนุญาติให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาในมหาวิทยาลัย ฯ โดยเด็ดขาด

3.ไม่อนุญาตให้มีการขับขี่และโดยสาร เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ภายในมหาวิทยาลัยฯโดยเด็ดขาด

ประกาศแนวทางการปฏิบัติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GD Star Rating
loading...
มร.ลป.ร่วมรณรงค์การสวมหมวกกันนิรภัยเมื่อขับขี่จักยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย, 10.0 out of 10 based on 1 rating