แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ละติจูด
   18.234813294398144
ลองติจูด
   99.48918342590332