สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย


     

 ด้วยบริษัท บุ๊ค เน็ท จำกำกัดและบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำการเปิดให้ มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักงานพิมพ์ Mc Graw - Hill และสำนักงานพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์และนักศึกษา นักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แจ้งสามารถเข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 11 เดือนครึ่ง และเข้าทดลองทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักงานพิมพ์ Mc Graw - Hill และสำนักงานพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน

1. โปรแกรม EEWOWW
รายละเอียด :: EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพโดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล กาจัดการรายการอ้างอิง การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ จนถึงขึ้นตรวจสอบการคัดลอก

     - โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx
       โดยการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช่อีเมล์ประเภทอื่นสมัครได้
URL :: http://www.eewoww.com/

 รายละเอียดเพิ่มเติม
   คลิกเพื่อ่านรายละเอียด


     

2. หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักงานพิมพ์ Mc Graw - Hill และสำนักงานพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด :: หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักงานพิมพ์ Mc Graw - Hil ประมาณ 95 ชื่อเรื่องและหนังสือสำนักงานพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง
URL :: http://portal.igpublish.com/iglibrary

 รายละเอียดเพิ่มเติม
   คลิกเพื่อ่านรายละเอียด