แจ้งการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ชื่อว่า Access Science


     

    แจ้งการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ชื่อว่า Access Science ของสำนักพิมพ์ Mcgraw-Hillตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 59 - 20 พฤษภาคม 59  Access Science เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill

  • มีบทความ เนื้อหา มากกว่า 8,500 article ครอบคลุมทั้ง 20 สาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหา Mcgraw-hill Encyclopedia of science and Technology และ Mcgraw-hill Yearbook of Science and Technology.
  • มีคำนิยาม คำจำกัดความ มากกว่า 115,000- Plus จาก Mcgraw-hill Dictionary of scientific and tech term.
  • มีชีวประวัติ นัก่วิทยาศาสตร์ที่คนรู้จักกันดี มากกว่า 3,000 คน
  • มีรูปภาพที่สามารถ download ได้มากกว่า 18,000 รูป และมี Image Galleries
  • มี Multimedia Video ที่ฝังไว้ในแต่ละ Topic ที่มีภาพเคลื่อนไหว animation
  • Access Science มีระบบ admin ที่สามารถ ดูสถิติการใช้งานเองได้ usage report , มี userguide , มี training

หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามได้ที่กระผม จักรชัย เชื้อสวย 091-493-5983

 รายละเอียดเพิ่มเติม
 - AccessScience Brochure

      Food Science Source
                          URL ::  http://www.accessscience.com/