แจ้งเปิดใหเทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete


      ด้วยบริษัท EBSCOPublishing จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete วึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ท่านสามารถใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

URL
         Academic Search Complete
         http://search.ebscohost.com
         รายชื่อวารสาร http://www.ebscohost.com/titeLists/a9h-journals.htm
         Communication & Mass Media Complete
         http://search.ebscohost.com/
         รายชื่อวารสาร http://www.ebscohost.com/titeLists/ufn-coverage.htm

     หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร Tel 02-421 4389 , Mb: 081-258 3333 หรือ e-mail: Vongthipar@ebscohost.com
     รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่