แจ้งขยายเวลาและเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล


     

   ตามหนังสือที่อ้างถึง สำหรักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library ซึ่งสำนักงานพิมฑ์ GALE,Cengage Learning ได้เปิดสิทธิการใช้งานให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัยจำนวน 78 แห่ง เข้าทดลองใช้งานระยะ 5 เดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

  • สำนักงานพิมฑ์ GALE,Cengage Learning  แจ้งขอขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library  จากเดิมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมกันนี้สำนักพิมฑ์ยังได้แจ้งขอเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 78 แห่ง ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสื่อเพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะเปิดให้หน่วยงาน ทดลองใช้งาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายระลเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้
  • ฐานข้อมูล Gale Lingo
    รายละเอียด : ฐานข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่เตรียมความพร้อมทักษะในด้านทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ
    URL ::  http://infotrac.galegroup.com/itweb

 รายละเอียดเพิ่มเติม
   คลิกเพื่อ่านรายละเอียด