แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ "iGLibrary (iG Publishing)"

      ด้วยบริษัท Booknet จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ iGroup ประเทศไทย จะทำการเปิดทดลองใช้งานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) บน Platfrom "iGLibrary (iG Publishing)"ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้นเข้าทดลองใช้งาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

   * ฐานข้อมูลออนไลน์ "iGLibrary (iG Publishing)"All complete
      รายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)แบบฉบับเต็ม Full Text จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก
                       กว่า 100 สำนักพิมพ์ มากกว่า 60,000+ ชื่อเรือง
      URL         : http://portal.igpublish.com/iglibrary/


    รายละเอียดเพิ่มเติม
    คลิกที่นี่