แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Academic Collection
   

       ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สักกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Academic Collection ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหนวยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถานันนั้น

     ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานท่านสามารถเข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Academic Collection ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 รอบระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้

      ฐานข้อมูลหนังสือิเล็กทรอนิกส์ eBook Academic Collection
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารมั่นใจได้ว่าเข้าถึงข้มูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้อื่นเนื่องจากขนาดและความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี

URL
 https://search.ebscohost.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่