สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus
   

      ด้วยบริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษษและนักวิจัยในหน่วยงานต่างของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น

   ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถเข้าทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้

     Charting Thailand's Economy Plus
      รายละเอียด
     :  เป็น e-learning platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างง่ายผ่านทางช่องทาง online course และฐานข้อมูล 
                             ที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
      URL              : http://chartingthailandeconomy.com

     หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณ สาโรช คงคาประเสริฐสิน (บรรณษธิการบริหารบริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด)
     โทรศัพท์ 088-818-1891