สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center และ Enterepreneurial Studies Source


     

    ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center และ Enterepreneurial Studies Source ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

    ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา แจ้งให้ทราบสามารถเข้าทดลองใช้งาน ฐานข้อมูลวารสาร Science Reference Center และ Enterepreneurial Studies Source ได้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวามระยะเวลา 9 เดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ฐานข้อมูลวารสาร Science Reference Center

      รายละเอียด :: ประกอบไปด้วยบทความฉบับดต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้อื่น นอกจากนี้ฐานข้อมูล ยังประกอบไปด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ

       URL :: http://search.ebscohost.com/

ฐานข้อมูลวารสาร Enterepreneurial Studies Source


      รายละเอียด :: แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่มสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสือ

       URL :: http://search.ebscohost.com/
      หากมีข้อสงสัย ติดต่อ วงศ์ทิพา ธัญยนพร
      Tel :081-258-333 ,091-465-1799
      E-mail :: vongthipar@ebsco.com