สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลสารสาร Britannica Onilne Academic


     

    ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้านค้า UPlform จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Onilne Academic ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

    ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัมฯษการศึกษา แจ้งให้ทราบสามารถเข้าทดลองใช้งาน ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Onilne Academic ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีาคม 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวามระยะเวลา 4 เดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้

       ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Onilne Academic
      รายละเอียด :: Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Onilne Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

       URL :: http://academic.eb.com

      หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณธาราธร ภมรพิบูลย์วิทย์
      Tel :089-044-5560 ,091-465-1799
      E-mail :: upinfrom.th@gmail.com