ขอเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission


     

  บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความยินดีจะเปิดการให้ทดลองใช้งานโแกรมฝึกภาษาโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวามระยะเวลา 12 เดือน ชึ่ง Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ เพียงแค่นักศึกษาลงทะเบียนขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์

       URL :: http://accessenglishnow.com/platform

      ด้วยคลิ๊กที่ Create account จากนั้นกรอก ข้อมูลส่วนตัว เลือก Tahiland จกานั้นเลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นก็นำ Email ที่สมัครและ Password ที่กำหนดไป Login เข้าใช้งาน