JSTOR จัดโครงการให้ทดลองใช้และให้ส่วนลดแก่สามาชิก EIFL-Thailand
   

JSTOR มีความยินดีขอเรียนเชิญสมาชิก EIFL-Thailand ทุกสถาบันเข้าทดลองใช้ข้อมูลข่าวสารทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังที่มีอยู่ทั้งหมดบนแพลทฟอร์ม JSTOR (www.jstor.org) ได้ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ห้องสมุดทุกท่านได้ทดลองใช้ข้อมูลในคลังข้อมูลวารสารทั้งหมดที่ JSTOR จัดให้บริการ

JSTORเป็นแพลทฟอร์มงานวิจัยสำหรับห้องสมุดอุดมศึกษาที่มีผู้ใช้มากและให้ความเชื่อถือที่สุดรายหนึ่งของโลก จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับสถาบันอุมศึกษาสามาชิก JSTOR กว่า 10,000 แห่งทั่วโลก ที่รับคอลเล็กชั่นต่างๆทั้งข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลังและข้อมูลวารสารวิชาการฉบับปัจจุบัน

ให้ส่วนลดแก่ห้องสมุดสามชิก EIFL-Thailand

JSTOR และEIFL-Thailand ได้ทำข้อตกลงให้ความสนับสนุนแก่เครือข่ายความร่วมมือ อันจะมีผลให้ห้องสมุดสามาชิกได้รับส่วนลดจากการบอกรับข้อมูลต่างๆได้แก่

  • คอลเล็กชั่นวารสารฉบับย้อนหลัง
  • วารสารฉบับปัจจุบัน - ทั้งคอลเล็กชั่นตามสาขาวิชาและที่แบ่งเป็นแพ็กเกจตามสำนักพิมพ์
  •  Books at JSTOR เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแพลทฟอร์ม JSTOR จัดเป็นแพ๊กเกจตามสาขาวิชาต่างๆ

ท่านสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมทดลองใช้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสร้อยทิพย์ สุกุล EIFL Country Coordinator
E-mail:soeythip@eiflthai.net โทรศัพท์ 0-2158-9622

สามารถเข้าใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใน IP ของสถาบัน โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
ระยะเวลาให้ทดลองใช้ 16 มิถุนายน -15 กันยายน 2556

URL
 www.jstor.org
รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่