ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission
   

      ตามที่บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดการทดลองใช้โปแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน ซึ่ได้หมดระยะเวลาการใช้งานแล้ว ดังนั้นสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission จึงได้ขยายการใช้งานออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่บัดนนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถใช้ Student code ที่ได้รับครั้งก่อนได้เช่นเดิม สำหรับผู็ใช่ใหม่ก็สามารถมาติอต่อขอรับ Student code เพื่อลงทะเบียนโดยใช้ Student code ที่บริษัทเคยส่งให้จำนวน 1000 code ที่บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ

     ข้างต้น สามารถทดลองใช้ฐานข้อมูลฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ได้ที่ URL

   * ฐานข้อมูลฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission
      http://accessenglishow.com/platform

    รายละเอียดเพิ่มเติม
    คลิกที่นี่